Tria el servei
Habitatge
Gestió de sol·licituds d'ajuts al lloguer (MITMA, Covid 19, majors de 65 anys), PEEU (Prestacions d'especial urgència), Cèdules d'habitabilitat, inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial, ajuts per a la rehabilitació, presentació de justificants diversos (rebuts, etc.)
Oficina jove del Baix Llobregat
Servei d'informació, orientació i assessorament gratuït i generalista per afavorir l'acompanyament en l'emancipació de les persones joves de 16 a 35 anys en els següents àmbits: educatiu, laboral, consum i drogodependències, habitatge, salut i benestar emocional, adolescència en risc i violència masclista, entre d'altres. Per aquest servei no és imprescindible agafar cita prèvia, tot i que es recomana per poder millorar la qualitat de l’atenció.
Ofideute
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (persones amb problemes per pagar l'hipoteca, clàusules abusives en l'hipoteca, problemes en pagar el lloguer,...
Si no trobes el servei o tens qualsevol dubte, truca'ns al telèfon 936852400
Introdueix les teves dades