Tria el servei
Habitatge
Gestió de sol·licituds d'ajuts al lloguer (MITMA, Covid 19, majors de 65 anys), PEEU (Prestacions d'especial urgència), Cèdules d'habitabilitat, inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial, ajuts per a la rehabilitació, presentació de justificants diversos (rebuts, etc.)
Ofideute
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (persones amb problemes per pagar l'hipoteca, clàusules abusives en l'hipoteca, problemes en pagar el lloguer,...
Registre
Presentació de documentació al Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat. A aquest efecte, l'Administració disposa de registres d'entrada a les seves seus. El registre dóna fe que un escrit ha estat lliurat a un òrgan de l'Administració.
Si no trobes el servei o tens qualsevol dubte, truca'ns al telèfon 936852400
Introdueix les teves dades